Make love not war

Liis-Maria/ESTONIA

Home Theme Ask me anything

Pekine rõõm

alastitumevalge:

kui ma kõik oma valud
ära süüa saaks
oleks mul kõht alati täis

ja kui kõik oma üksinduse
ära süüa saaks
oleks mul suur pekine perse

kui nii teha saaks
ja kõik ära süüa saaks
kõik jama lihtsalt alla neelata
kõik tunded ära hekseldada
vaat kui õnnelik rõõmurull ma oleks

aga minu Oleks on ka paha poiss

(via the-taintedtruth)

(via beachy-bitchy)

There’s a difference between somebody who wants you and somebody who would do anything to keep you.

Remember that.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter